Dijital reklamcılık.

GÜNÜMÜZDE GELENEKSEL REKLAMCILIKTAN DİJİTAL REKLAMCILIĞA GEÇİŞ

İnternet teknolojisinde yaşanan gelişmeler sayesinde artık kişiler diledikleri zaman, diledikleri yerden, diledikleri bilgiye ulaşma imkanına sahipler. İnsanlar gazete ve dergilerden haber alma ihtiyaçlarını karşılayabilmektedir. Öte yandan her geçen gün gelişen teknoloji işletmelere de hedef kitlelerine ulaşmada dijital medyayı etkin bir şekilde kullanma imkanı sunmaktadır. Çünkü dijitalleşme her alanda olduğu gibi reklamcılıkta da büyük kitlelere daha etkili, hızlı ve ekonomik bir şekilde ulaşmada anahtar yol durumundadır. Reklamcılıkta kişiselleşme son zamanların önemli konusudur. Küreselleşen dünyada bireyin kendi özel ihtiyacı göz ardı edilir ve ona yönelik çalışmalar yapılmazsa kişiler zamanla özel hissetmekten vazgeçer ve yeni ürün veya hizmet satın almada, sadece kendi bildiği ürünleri tercih etme eğiliminde olabilirler. Ancak kişilerin özel ilgi, ihtayaç ve tutumları önceden dikkate alınır ve onlara özel reklam stratejileri geliştirilirse tutumlarında değişim olacağı tahmin edilmektedir. İnteraktif teknolojiler sayesinde yeni medya kullanımı ve buna bağlı olarak gelişen kişiselleştirilmiş reklamcılık sıkça karşımıza çıkan bir tür halini almıştır. Reklamların ilk kullanılmaya başlandığı dönemlerden itibaren, teknolojinin gelişmesi ile birlikte değişen reklam mecraları her geçen gün incelenmekte, gelişmekte ve kullanıcılara sunulmaktadır. Gelişen teknolojinin getirileri sayesinde yeni medya reklamları reklamcılık sektörü paydaşları için elverişli hale gelmiş. 

Kaynak:Turgay ARAT-İmren KAZAN

Benzer Yazılar

Bu yazıya benzer içerik bulunamadı.